[HD-720P.MP4/1.71G][超级强盗][越南语中字][2017越南动作片]

影片名:超级强盗

导演: 陈光咸
编剧: Anderson Le / Scott Nguyen
主演: Kate Nhung / Thanh Pham / Petey Majik Nguyen / Suboi / 捷威·迈
类型: 动作
制片国家/地区: 越南
语言: 越南语 / 英语 / 德语
上映日期: 2016-01-29(越南)
片长: 110分钟
又名: Bitcoin Heist
IMDb链接: tt4911780

剧情介绍:

由有“越南章子怡”之称的吴青芸主演的越南动作大片《超级强盗》

影片剧照: